Internationella Arbetarrörelsen


Globaliseringens följdverkningar - Dan Gallin (1997)

Arbetsseminarium för LO(S) Styrelse, Stockholm, 13-14 oktober 1997
Anförande av Dan Gallin, ordförande, Global Labour Institute

Den Globala Arbetarrörelsen - Dan Gallin (1998)

På avdelnings- och distriktombudsmannakonferensen 1998 ägnade ABF för första gången en dag till sin internationella verksamhet. Dan Gallin, IFWEAs ordförande, höll en anförande om globalisering och arbetarrörelsen. Över 130 ombud, funktionärer och gäster deltog i konferensen. Gallin’s anförande presenteras nedan

Globalisering, mänskliga rättigheter, fackliga rättigheter - Dan Gallin (2001)

Global Respekt Nu, Göteborg, 27 oktober 2001

Strategier for Arbejderbevægelsen - Dan Gallin (2003)

fra Konferencen faglig globalisering
20.-22. august 2003
LO-skolen, Helsingør, Danmark

Inte med en smäll utan med gnäll – Dan Gallin (2004)

Reaksjonaer arbeiderklasse? - Asbjoern Wahl (2017)

Er arbejderklassen reaktionaer? - Asbjoern Wah 2917)