« Världsfacket sviker de kinesiska arbetarna - Hans-Olof Nilsson (2011) | Main | Sommardagar på Utøya - Dan Gallin (2011) »

Livs protesterar mot att världsfacket stödjer diktaturens ”fackförening” - Malin Klingzell-Brulin (2011)


”Världsfacket sviker Kina”

Livs protesterar mot att världsfacket stödjer diktaturens ”fackförening”

Världsfackets, IFS, agerande har lett till att den statligt kontrollerade kinesiska fackföreningen ACFTU har fått en ordinarie plats i styrelsen för FN-organet ILO. Detta får skarp kritik av Hans-Olof Nilsson, ordförande för Livs och IUL
.
– Det är mycket upprörande att ACFTU släppts in i det finaste av finrummen. Det är ingen fri fackförening. Det är diktaturens redskap för att hålla de kinesiska arbetarna i schack, säger Hans-Olof Nilsson.

Han är inte ensam om att reagera kraftigt. Även företrädare för LO, TCO och SACO är mycket kritiska. Samtidigt som ACFTU tog plats i ILOs styrelse förlorade också Nordens fack sin representant.
– Det är fullkomligt oacceptabelt att en av de starkaste arbetstagarrösterna byts ut mot en gul fackförening, för det är vad det handlar om, säger Hans-Olof Nilsson.


Debattartikel i LO-tidningen

För att väcka diskussion skrev han en debattartikel under rubriken Världsfacket sviker de kinesiska arbetarna som publicerades i LO-tidningen i slutet av juni.

En månad senare är han nyss hemkommen från Kina, där han bland andra har träffat företrädare för Hong Kong Confederation of Trade Unions, HKCTU.

– HKCTU är den enda fria fackföreningen i Kina och behöver allt stöd den kan få. Livs var också med om att starta HKCTU. Vi gjorde det genom IUL för 21 år sedan. När diktaturen i Kina faller, och det kommer den att göra, då kommer HKCTU att vara kvar och den statligt kontrollerade fackföreningen kommer att försvinna. Det är jag helt övertygad om.

Han tar avstånd från all form av kontakt med ACFTU och understryker att IUL och Livs aldrig haft något samröre med denna organisation.

– IUL har nog varit den international som varit mest tydlig på det här området. Vi har inga kontakter med diktaturer. Vi har kontakter med fria fackföreningar, säger han och fortsätter:
– Det finns fackförbund som tror att ACFTU kan förändras inifrån men det kommer inte att ske. Det kommer det politiska systemet i Kina aldrig att tillåta och alla dessa etablerade kontakter stärker faktiskt diktaturen. Det tycker jag är konstigt att man inte förstår. Det är inte en fackförening som man har kontakt med utan det är själva diktaturens kärna som även sitter i partiets ledning.

För Livs räkning besöker han Kina en gång om året, dels har förbundet upparbetade kontakter med HKCTU, dels med LESN, en frivilligorganisation som jobbar aktivt med att på olika sätt stödja arbetare på det kinesiska fastlandet.


Seminarium om svensk modell

När han i augusti besökte HKCTU i Hong Kong var det för att hålla i ett seminarium om den svenska modellen. Det gjorde han tillsammans med Pauli Kristiansson, ombudsman på Livs och ansvarig för internationella frågor.

Seminariet var en jubileumsgåva från Livs i samband med att organisationen fyllde 20 år förra året.

– HKCTU har för avsikt att starta ett fritt politiskt parti, ett arbetarparti. Seminariet handlade om hur vi gått till väga i Norden när vi bildade våra socialdemokratiska partier och hur vi hanterat relationerna mellan fackförening och parti.

• Vad fick ni för reaktioner?


– Det var framför allt oerhört mycket frågor. Det märks att de kommit en bit på väg rent tankemässigt.

• Du menar att det går att göra mycket för arbetarna i Kina utan att samarbeta med ACFTU?

– Ja, absolut det märker vi i våra kontakter med HKCTU och LESN. Men att ha kontakt med ACFTU är meningslöst, det har inte lett till någonting positivt på 30 år. En del kinesiska arbetare har fått det materiellt bättre, men ur rättighets- och frihetssynpunkt har det inte hänt något. Tvärtom är den kinesiska diktaturen starkare idag än för 30 år sedan, säger han och fortsätter:

– Jag tycker att det får vara slut på dessa sällskapsresor där man tror att man kan förändra Kina uppifrån. Det kommer aldrig att gå. Det är bortkastade pengar. ACFTU kan aldrig bli en fri demokratisk fackförening. ACFTU är startat av partiet. En fri fackförening bildas av medlemmar.

Malin Klingzell-Brulin


IFS, Internationella fackliga samorganisationen, är den samarbetsorganisation som samlar världens demokratiska fackliga centralorganisationer. Från Sverige är LO, TCO och SACO med i IFS (på engelska ITUC) Genom sammanslagningen med det katolskt präglade WCL representerar världsfacket idag över 170 miljoner löntagare över hela världen.


ILO står för Internationella arbetsorganisationen och bildades 1919 med syftet att samla regeringar, arbetsgivare och fackföreningar i ett gemensamt arbete för social rättvisa och bättre levnadsförhållanden i alla länder. Det är en trepartsorganisation där representanter för arbetstagare och arbetsgivare deltar i arbetet på lika villkor med regeringarnas representanter.


ACFTU, All China federation of trade unions, bildades 1925. Organisationen uppger att man har 170 miljoner medlemmar, varav en halv miljon är fackliga på heltid. ACFTU är underställd kommunistpartiet i Kina och ordförande sitter i kommunistpartiets politbyrå.


HKCTU som står för Hong Kong Confederation of Trade Unions, och bildades 1990. HKCTU är den största centralorganisationen i Hong Kong och organiserar förutom livsmedelsarbetare även bland andra lärare, byggnadsarbetare, textilarbetare, socialarbetare och hembiträden. Det finns en nära koppling mellan HKCTU och demokratirörelsen både i Hong Kong och i Kina. Utöver HKCTU finns två andra mindre centralorganisationer i Hong Kong, den ena står nära Taiwan och den andra nära regeringen i Bejing.


Ur Mål & Medel nr 9/2011