« Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning (NO) | Main | Arbejdernes Oplysningsforbund (DK) »

For velferdsstaten (NO)

For velferdsstaten er en allians mellom fagforbund og andre organisasjoner som kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp i Norge. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger. Vi aksepterer ikke at sosiale og økonomiske forskjeller øker, at nyfattigdom vokser fram og at stadig flere støtes ut av samfunn og arbeidsliv i et land som er rikere enn noen gang tidligere i historien!