« Arbetaren (SE) | Main | For velferdsstaten (NO) »

Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning (NO)

Instituttet driver forskning og utredning innenfor områdene arbeidsliv og velferd. Fafo er en samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse og arbeider med problemstillinger innen arbeidsliv, velferdspolitikk og levekår nasjonalt og internasjonalt. Fafo ble grunnlagt av Landsorganisasjonen i Norge i 1982 som Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon. Fafo ble omdannet til stiftelse i 1993.