Global Labour Institute (GLI) är en stiftelse bildad enligt schweizisk lag med säte i Genève.

Dess ändamål är att främja internationell solidaritet bland fackliga organisationer samt mellan dessa och andra organisationer och rörelser i civilsamhället med målsättning att uppnå ett demokratiskt uthålligt världssamhälle, grundat på principer om social rättvisa, frihet och lagregler.

GLI är en serviceorganisation för arbetarrörelsen. Den leds av den demokratiska socialismens värderingar och principer.